Aanmelden

meld je aan

Indien je je wilt aanmelden voor behandeling bij Praktijk 2005 kun je onderstaand (beveiligd) aanmeldformulier invullen. Hierbij is het noodzakelijk dat je de verwijsbrief van de huisarts toevoegt of dat je huisarts deze zelf via Zorgdomein stuurt. Wij plannen dan direct een intakegesprek in.  Bij een positieve indicatie en match wordt je direct aansluitend in behandeling genomen. Wij werken niet met een aanvullende wachtlijst voor behandeling na intake.

Wij kunnen geen behandeling bieden indien er bij jou sprake is van suïcidaliteit. Ook als je psychotische klachten, zelfbeschadiging, ernstige eetproblematiek, fysieke agressie of problemen rondom verslaving ervaart, dan kunnen wij je geen passende zorg bieden. Hierbij heb je waarschijnlijk meer specialistische zorg nodig. 

Praktijk 2005 werkt zonder contracten met zorgverzekeringen. Hier staan we tijdens het intakegesprek met je bij stil. 

Wanneer een intake  niet tot stand komt worden je gegevens verwijderd.

Aanmeldreden

Persoonsgegevens

Adres