Acceptance and Commitment Therapy

We bieden groepsbehandeling met Acceptance and Commitment therapy.

Het overkoepelende doel van de behandeling is het versterken van psychische flexibiliteit en zelfcompassie. Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) is een vorm van psychotherapie met een frisse kijk op de manier waarop we lijden of geestelijk gezond zijn. Het beschouwt pijn en leed als normale, onlosmakelijke onderdelen van het mens-zijn. Juist het vermijden of onderdrukken van pijnlijke ervaringen veroorzaakt lijden. Wacht niet met leven tot je de innerlijke strijd met jezelf gewonnen hebt, maar leef nu voluit, met je verleden, met je herinneringen, met je angsten en met je verdriet.

In de groepsbehandeling wordt aandacht besteed aan accepteren, contact maken met het hier en nu, zingeving (waardengericht leven) en het leren mild omgaan met jezelf. De behandeling bestaat vooral uit ervaringsgerichte oefeningen. De ACT behandeling is passend voor iedereen die:

  • Worstelt met klachten van angst, onzekerheid en/of stemmingsklachten
  • Een sterke kritische innerlijke stem heeft (perfectionisme, hoge lat, veeleisend naar jezelf en naar anderen)
  • Al van alles geprobeerd heeft om de klachten weg te krijgen of te verminderen, zonder (blijvend) resultaat
  • Graag een ander perspectief wil ontwikkelen op hoe je met je klachten om kunt gaan
  • Aandacht wil besteden aan wat het leven voor jou de moeite waard maakt.


Voor vragen zijn we telefonisch bereikbaar op maandag tot en met donderdag tussen 12.00 en 13.00 uur op: 06-15 85 98 71