Tarieven

Vergoeding vanuit de zorgverzekeraar

Praktijk 2005 heeft voor 2024 contracten gesloten met DSW, Stad Holland, InTwente en Eucare – Aevitae. Ben je verzekerd bij een van deze aanbieders dan declareren we direct bij de zorgverzekeraar en ontvang je volledige vergoeding.

Voor de overige zorgverzekeraars geldt dat wij contractvrij werken. Behandeling in de GGZ wordt vergoed vanuit je basisverzekering. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het type basisverzekering en de verzekeraar die je kiest. In Nederland kennen we twee typen basisverzekeringen. Kies je voor een naturapolis dan krijg je tussen de 50-80% van de behandeling vergoed. Kies je voor een zuivere restitutiepolis dan krijg je vaak 100% vergoed. Voor een overzicht van vergoedingspercentages verwijzen we graag naar https://contractvrijepsycholoog.nl/ . Indien wij geen contract hebben gesloten met jouw verzekeraar dan betaal je zelf de wekelijkse factuur aan Praktijk 2005. Je dient de factuur zelf in bij de zorgverzekeraar om je vergoeding te ontvangen.  

Om je rekening te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar moet er voldaan worden aan een aantal eisen. Zo moet er een verwijsbrief van je huisarts zijn en er moet sprake zijn van een DSM 5 classificatie die in aanmerking komt voor vergoeding. Bij sommige zorgverzekeringen moet vooraf toestemming worden gevraagd voor het starten van een behandeling bij een ongecontracteerde instelling (een zogenoemde machtiging).

Tarieven voor behandeling

Praktijk 2005 hanteert de tarieven die vastgesteld zijn door de NZA. In tarief omvat alle tijd die we nodig hebben bij een afspraak: de afspraak zelf, maar bijvoorbeeld ook overleg of administratietijd. Je ontvangt wekelijks een factuur voor de behandeling. De consulten (zorgprestaties) zie je terug op de factuur. Deze factuur dien je binnen 14 werkdagen te betalen aan de praktijk. Indien de factuur niet tijdig is betaald (ongeacht de reden) zal je therapeut je hierop aanspreken in de behandeling. Eventueel wordt de behandeling (tijdelijk) stilgelegd totdat de factuur is voldaan.

Indien je de zorg wilt declareren bij de zorgverzekeraar is er altijd sprake van een wettelijk eigen risico. In 2023 is dit €385. Wanneer het traject doorloopt in het volgende kalenderjaar geldt opnieuw het eigen risico. Het kan dus zijn dat je eigen risico tweemaal wordt verbruikt.

De tarieven kun je terugvinden op https://zorgprestatiemodel.nza.nl/ . Praktijk 2005 werkt in de setting Ambulant Kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair. Consulten worden uitgevoerd door gezondheidszorgpsychologen of basispsychologen (overige beroepen).

Niet verzekerde zorg

Voor de behandeling van gezondheidsklachten die niet (meer) onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat je deze behandeling zelf moet betalen (bijv. een aanpassingsstoornis of specifieke fobie). Ook hierbij hanteren wij het NZA-tarief. Het tarief voor een sessie van 45 minuten is 124,16 (2023). Voor een diagnostiekconsult van 60 minuten is het tarief 156,44 euro. 

Planning is realisatie

Praktijk 2005 houdt zich aan de regels waar een zorgaanbieder zich binnen het ZorgPrestatieModel aan dient te houden. Praktijk 2005 registreert op basis van ‘planning = realisatie’. Dit is de werkwijze die gehanteerd wordt bij de vastlegging van de consulten. Voor een consult wordt standaard 60 minuten gepland. Duurt een consult langer of korter, dan staat op de factuur de geplande tijd. Bij afwijkingen van meer dan 15 minuten t.o.v. de geplande tijd wordt het consult aangepast op basis van de realisatie (dit geldt zowel naar boven als beneden).  

No show beleid/ afzeggen

Er moet tenminste 48 uur (het weekend niet meegerekend) voor de dag van de afspraak worden afgezegd. Wordt een afspraak niet of binnen 48 uur voor de afspraak afgezegd dan wordt er een rekening gestuurd van 75 euro. Dit geldt ook voor een afspraak in het kader van een groepsbehandeling. Bij niet tijdig afzeggen van een afspraak met twee therapeuten, geldt er een no-showtarief van 95 euro. Deze rekening kun je niet declareren bij de zorgverzekering.