Tarieven

Tarieven en vergoeding 

Praktijk 2005 werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. Op www.contractvrijepsycholoog.nl is hierover meer informatie en toelichting te vinden. Praktisch betekent dit dat je de factuur van Praktijk 2005 zelf aan ons betaalt en vervolgens indient bij je zorgverzekering. Praktijk 2005 hanteert de tarieven die vastgesteld zijn door de NZA. De zorg die wij verlenen is verzekerde zorg en valt onder de basisverzekering. Aangezien wij geen contracten hebben met zorgverzekeraars kan het zijn dat je verzekering niet volledig dekkend is. Wat dat voor jouw situatie  inhoudt bespreken we graag met je in het intakegesprek waarbij we stilstaan bij de kosten. 


Om je rekening te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar moet er voldaan worden aan een aantal eisen. Zo moet er een verwijsbrief van je huisarts zijn en er moet sprake zijn van een DSM 5 classificatie die in aanmerking komt voor vergoeding. Bij sommige zorgverzekeringen moet vooraf toestemming worden gevraagd voor het starten van een behandeling bij een ongecontracteerde instelling (een zogenoemde machtiging).

Je ontvangt maandelijks een factuur voor de behandeling die we in de voorgaande maand hebben verzorgd. De eerder genoemde consulten (zorgprestaties) zie je terug op de factuur. Deze factuur dien je binnen 10 werkdagen te betalen aan de praktijk. Indien de factuur niet tijdig is betaald (ongeacht de reden) zal je therapeut je hierop aanspreken in de behandeling. Eventueel wordt de behandeling (tijdelijk) stilgelegd totdat de factuur is voldaan.

Indien je de zorg wilt declareren bij de zorgverzekeraar is er altijd sprake van een wettelijk eigen risico. In 2022 is dit €385. Wanneer het traject doorloopt in 2023 geldt opnieuw het eigen risico. Het kan dus zijn dat je eigen risico twee maal wordt verbruikt.

Niet verzekerde zorg

Voor de behandeling van gezondheidsklachten die niet (meer) onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat je deze behandeling zelf moet betalen. Ook hierbij hanteren wij het NZA tarief. Het tarief voor een sessie van 45 minuten is 117,33 euro. Voor een diagnostiekconsult van 60 minuten is het tarief 156,44 euro. 

Planning is realisatie

Praktijk 2005 houdt zich aan de regels waar een zorgaanbieder zich binnen het ZorgPrestatieModel aan dient te houden. Praktijk 2005 registreert op basis van ‘planning = realisatie’. Dit is de werkwijze die gehanteerd wordt bij de vastlegging van de consulten. Voor een consult wordt standaard 60 minuten gepland. Duurt een consult langer of korter, dan staat op de factuur de geplande tijd. Bij afwijkingen van meer dan 15 minuten t.o.v. de geplande tijd wordt het consult aangepast op basis van de realisatie (dit geldt zowel naar boven als beneden).  

Wanneer krijg ik een factuur?

Je ontvangt maandelijks een factuur voor de behandeling die we in de voorgaande maand hebben verzorgd. De eerder genoemde consulten (zorgprestaties) zie je terug op de factuur. Deze factuur dien je binnen 10 werkdagen te betalen aan de praktijk. Indien de factuur niet tijdig is betaald (ongeacht de reden) zal je therapeut je hierop aanspreken in de behandeling. Eventueel wordt de behandeling (tijdelijk) stilgelegd totdat de factuur is voldaan.

No show beleid / afzeggen

Er moet tenminste 48 uur (het weekend niet meegerekend) voor de dag van de afspraak worden afgezegd. Wordt een afspraak niet of binnen 48 uur voor de afspraak afgezegd dan wordt er een rekening gestuurd van 75 euro. Dit geldt ook voor een afspraak in het kader van een groepsbehandeling. Bij niet tijdig afzeggen van een afspraak met twee therapeuten, geldt er een no-showtarief van 95 euro. Deze rekening kun je niet declareren bij de zorgverzekering.