Lichaamsgerichte therapiegroep

Lichaamsgerichte groepsbehandeling:
‘Mijn lijf zegt mij (n)iets’

Inleiding

Door Studio Reinvitaal en Praktijk 2005 wordt een groepsbehandeling geboden, gericht op de interactie tussen lichaam en geest. Deze behandeling is gestoeld op de basisprincipes van cognitieve gedragstherapie en met het lichaam als toegangspoort.  Het leert je om beter te luisteren naar wat je lichaam je te vertellen heeft, zoals over hoe het mentaal en emotioneel met je gaat. Wanneer je hierdoor de boodschappen beter begrijpt, kun je vervolgens kiezen of en hoe je hiernaar wilt handelen. In de groepsbehandeling wordt aandacht besteed aan de bijpassende thema’s zelfbeeld, faalangst, grenzen en samenspel.

Visie
Om in therapie te kunnen profiteren is er een verschuiving nodig van de nadruk op gesprekken naar aandachtige exploratie; van een centrale focus op emoties en gedachten naar het in aanmerking nemen van de sensaties, houding en bewegingen vanuit het lichaam. Kortom, een integratie van een ‘wijze geest en de wijsheid van het lichaam’. Bekend met het “niet-pluis-gevoel’? Ergens met samengeknepen billen zitten? De gevoeligheid van je huid? Een bonzend hart zonder fysieke aanleiding? Mocht dit bevestiging geven, fijn… je leeft en het lichaam en zenuwstelsel zijn aan het communiceren met je! In de groepsbehandeling kun je leren om je lichaam te ervaren als een  levende, bewegende bron van intelligentie, informatie en energie. Dit levert een belangrijke bijdrage aan je fysieke en mentale functioneren.

Doelgroep en doelstelling

De groepsbehandeling richt zich op volwassen die last hebben van angst-/stemmingsproblematiek en zich herkennen in de voorbeelden van klachten die hieronder weergegeven staan. We richten ons in de groepsbehandeling op het ontwikkelen van andere manieren om met deze klachten om te gaan.

Van..Naar…
Een negatief of wisselend zelfbeeldHet versterken of inzichtelijk maken van het zelfbeeld
Het woord ‘ontspanning’ valt niet binnen je vocabulaireBewegen vanuit veeleisendheid naar een meer ontspannen zelf
Moeite met het interpreteren van lichamelijke sensatiesVerbinding maken met en taal geven aan lichamelijke sensaties
Het hebben van een laag energieniveauAanzetten tot een meer actieve/gebalanceerde leefstijl
Binnen sociaal contact een ondergeschikte positie aannemenHet leren ontdekken van eigen behoeften/verlangens
Moeite hebben met het herkennen van eigen of andermans grenzenZicht krijgen op eigen/andermans grenzen
Ergens ‘nee’ op zeggen of behoeften kenbaar maken is een beproevingHet stimuleren van pro-actief of assertief gedrag

Praktische informatie

Bijeenkomsten
De groepsbehandeling beslaan acht bijeenkomsten van 1,5 uur, welke eens in de twee weken zullen plaatsvinden. Tussen de bijeenkomsten door zullen opdrachten meegegeven worden om verder te gaan met wat er in de bijeenkomst is ervaren. De groep zal bestaan uit vier tot tien deelnemers, welke de behandeling van begin tot eind doorlopen (een ‘gesloten’ groep). De eerstvolgende groep start in september 2022 (zie onderaan de brief de exacte data en tijdstippen), een volgende groep kan naar gelang van de vraag aangeboden worden.

Aanmelden

Je wordt aangemeld door je oorspronkelijke behandelaar van Praktijk 2005, waarmee je je reguliere intakegesprek en eventuele sessies hebt gehad. Alvorens de groepsbehandeling start zal er contact worden opgenomen voor een kort kennismakingsgesprek met de groepsbehandelaren.

Afmelden

Voor iedere bijeenkomst is er een aanwezigheidsplicht. Indien je om dringende redenen niet kunt komen is het noodzakelijk 48 uur (het weekend niet meegerekend) voor de dag van de bijeenkomst je af te melden bij de groepsbehandelaren. Het niet nakomen van dit beleid gaat gepaard met een nota a €95. Deze is niet declarabel bij de zorgverzekering. Bij het missen van drie bijeenkomsten stopt de groepsbehandeling. Mocht er behoefte zijn om het te herpakken, dient dit kenbaar gemaakt te worden bij de groepsbehandelaren en wordt er gezocht naar een passend vervolg.

Verantwoording
De GZ-psycholoog die bij je oorspronkelijke intake bij Praktijk 2005 betrokken was, blijft je regiebehandelaar. Deze is eindverantwoordelijke, zal gedurende de groepsbehandeling als achterwacht fungeren en wordt ingeschakeld voor onverwachtse of urgente zaken. De groepsbehandelaren nemen hierbinnen een bemiddelende positie in. In uitzonderlijke gevallen kan – na gezamenlijk overleg- besloten worden dat je voortijdig stopt met de groepsbehandeling, waarna met de regiebehandelaar overlegd wordt wat een passende vervolgstap voor je is.

Groepsbehandeling september 2022
– Bijeenkomst 1: 01-09-2022, van 15.30-17.00 uur.
– Bijeenkomst 2: 15-09-2022, eenmalig van 16.00-17.30 uur.
– Bijeenkomst 3: 29-09-2022, van 15.30-17.00 uur.
– Bijeenkomst 4: 13-10-2022, van 15.30-17.00 uur.
– Bijeenkomst 5: 27-10-2022, van 15.30-17.00 uur.
– Bijeenkomst 6: 10-11-2022, van 15.30-17.00 uur.
– Bijeenkomst 7: 24-11-2022, van 15.30-17.00 uur.
– Bijeenkomst 8: 08-12-2022, van 15.30-17.00 uur.
– Reserve bijeenkomst (in geval van ziekte groepsbehandelaren): 15-12-2022, van 15.30-17.00 uur.

Adres en bereikbaarheid

Studio Reinvitaal
Adres: Tripstraat 299
2571 DK Den Haag

Telefonisch op maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 12:00 – 13:00u op: 06-15 85 98 71