Sanne Jacobs

Sanne Jacobs

Mijn naam is Sanne Jacobs en binnen Praktijk 2005 ben ik werkzaam als GZ-Psycholoog.

Sinds 2008 ben ik werkzaam geweest bij meerdere GGZ instellingen (in ambulante, deeltijd-, en klinische setting).  Zo heb ik ervaring opgedaan met het behandelen van mensen met zeer uiteenlopende achtergronden en vanuit verschillende behandelkaders. In 2016 heb ik de post doctorale opleiding tot Gezondheidszorg psycholoog afgerond en in 2018 de opleiding tot Cognitief Gedragstherapie VGCt. 

Vanuit oprechte interesse leer ik jou graag kennen. Dus niet alleen je klachten en wensen tot verandering staan centraal, maar ook wil ik inzicht krijgen in, en begrip hebben voor het ontstaan en de instandhoudende factoren. Ik ben benieuwd naar jouw levensverhaal met daarbij jouw veerkracht en krachtige kanten.

Samen maken we een behandelplan en werk je aan je behandeldoelen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen, het leren herkennen en doorbreken van vastgeroeste (denk en gedrags)patronen, zelfinzicht vergroten, zelfbeeld en autonomie verbeteren, angst/dwang/stemmingsklachten verminderen, en relaties met anderen verbeteren. Ik maak gebruik van verschillende soorten evidence based behandelingen (Cognitieve gedragstherapie, Schematherapie, Traumabehandeling (waaronder EMDR), Acceptatie & Commitment Therapie ).

In figuurlijke zin sta ik als het ware naast je in plaats van tegenover je. Daarbij vind ik het belangrijk om waar mogelijk ook je naasten te betrekken bij dit proces, want verandering zit ‘m vaak niet alleen in erover praten met mij, maar vaak vervolgens ook met anderen.

Na een therapieproces heb je in relatief korte tijd een (soms zelfs grote) ontwikkeling doorgemaakt met de verwachting dat deze nog lang door zal werken.

Sanne Jacobs