Verwijzers

Hoe aan te melden

U kunt uw clienten eenvoudig naar ons verwijzen via Zorgdomein. Na ontvangst van de verwijzing nemen wij contact op met uw client. Wij vragen clienten dan altijd aanvullend zelf het aanmeldformulier op onze website in te vullen. Hierna nemen we contact op met de client om een afspraak in te plannen. 

Wanneer u geen zorgdomein heeft kunt u de verwijzing meegeven aan uw cliënt. Ook kunt u de verwijzing via beveiligde email naar ons mailen op aanmelden@praktijk2005.nl.

Overleg

Wilt u overleggen met een van onze behandelaren? Vrijwel zitten we van 12:00 tot 13:00 voor u klaar voor overleg. U kunt ons bereiken op nummer 06 – 15 85 98 71. Mochten we niet bereikbaar zijn, spreek dan onze voicemail in en dan bellen we zo snel mogelijk terug.

Verwijsbrief

Als u iemand verwijst, vermeld dan alstublieft in ieder geval de volgende gegevens:

– naam, adres en woonplaats van de cliënt

– de geboortedatum van de cliënt

– het BSN-nummer van de cliënt

– het verzekeringsnummer van de cliënt

– het telefoonnummer van de cliënt

– de naam en functie van de verwijzer

– de AGB-code van de verwijzer

– een handtekening en/of praktijkstempel (indien de verwijzing niet via zorgdomein is)

– de verwijsdatum (deze moet voor de intake liggen)

– naar welk echelon u verwijst: BGGZ (max 8 gesprekken) of SGGZ (max 15 gesprekken). Om een inschatting te maken, gebruikt u de vijf landelijke vastgestelde criteria: vermoeden DSM, ernst van de problematiek, risico, complexiteit en beloop klachten.