Voor wie

WANNEER KUN JE BIJ ONS TERECHT?

Wij bieden kortdurende behandeling aan volwassenen met enkelvoudige problematiek. Ook volwassenen met complexere problematiek zijn welkom. Het uitgangspunt is wel dat de hulpvraag beantwoord moet kunnen worden in een kortdurend traject.

Klachten die we behandelen zijn divers. Je kunt denken aan stemmingsklachten, angstklachten, trauma, een negatief zelfbeeld,  psychosomatische klachten. Sommige klachten en problemen kunnen niet worden behandeld in onze praktijk. Hierbij gaat het om: suïcidaliteit, psychotische klachten, zelfbeschadiging, ernstige eetproblematiek, fysieke agressie en verslaving.

Bij twijfel of je bij ons terecht kan denken wij graag met je mee. Bel voor overleg naar telefoonnummer 06-156 802 80. Wij zijn van maandag tot en met woensdag tussen 12:00 en 13:00 telefonisch bereikbaar. 

PROCEDURE

Als je je wilt aanmelden voor behandeling bij Praktijk 2005 kun je het beveiligde aanmeldformulier invullen op deze website. Hierbij is het noodzakelijk dat je de verwijsbrief van de huisarts toevoegt of dat je huisarts deze afzonderlijk via zorgdomein stuurt. Je aanmelding wordt gescreend en indien nodig zullen we telefonisch contact opnemen om nog een aantal verdiepende vragen te stellen. Op basis van deze informatie maken wij een eerste inschatting of Praktijk 2005 je een passende behandeling kan bieden. Daarna nemen wij contact met je op om  een intakegesprek met je in te plannen. Bij een positieve indicatie en match na de intake, start direct daarna de behandeling. Wij werken niet met een aanvullende wachtlijst voor behandeling na intake.